Forside

Når grådigheden er større end kød og blod

Sådan kan det gå, hvis man tror man kender sin "familie".

 

 

 

Her er lige lidt om forløbet......

 

Pas på ved dødsfald i skifteretten ved Bodeling.

 

Vinteren 2006 mistede vi den sidste af et forældrepar, hvor kvinden var den længst levende.

 

Indenfor 1 time efter at dødsfaldet var indtruffet var de efterlevende børn enige om, at lade den ældste søn være den praktiske / kontaktperson omkring dødsfaldet. Dette udmundede i, at han straks krævede sin søsters nøgle til sin mors hjem, da det nu var ham der bestemte!

 

Dagen efter var alle 4 søskende samlet sammen med bedemanden og da der ikke var de helt store midler, (havde hun heldigvis brugt dem til at leve livet for, efter et gård salg), var der efter en diskussion til sidst enighed om at tage alle omkostninger til begravelsen ud af boet (den ældste bror ville fra starten have det hele ud af boet). Dette indbefattede pynt i kirken, blomster fra familien, kaffe efter begravelsen, gravsted og vedligeholdelsen af dette i 20 år. Herefter ville man se på, hvilke udgifter / overskud der var til sidst, som skulle deles. Dette var så indforstået med, at alt skulle deles ligeligt med de ønsker man nu havde og det kunne gå op.

 

Derfor blev de informeret i skifteretten om, at da der ikke var flere midler i boet, var en bodeling det rette. Dette skulle alle søskende skrive under på, at den ældste lad os nu bare kalde ham J.B, havde bemyndigelse til, i tror på, at det ville han ordne i alles interesser og i hans mors ånd.

 

Derfor bestemte de, at alt skulle gå igennem alles hænder før det blev delt eller smidt ud (ja selv undertøjet ville han være med til at smide ud). Han bestemte, hvornår de måtte komme ind i deres mors hjem og ingen måtte være der alene uden at han var der.

Er der ikke et ordsprog der siger, at tyv tror hver mand stjæler? Ret hvis det ikke er rigtig citeret.

 

Alt skulle holdes samlet. Dette var slægtsforskning, stensamlinger, ”for det hører jo sammen”. Lige indtil at smykkerne skulle deles. Her krævede ungkarlen på den gang 49 år sin andel. Dette var selv om søsteren foreslog, at de gav alle pigerne (børnebørnene) en ting hver – nej, nu skal det deles.

 

Da han opdagede, at han ikke kunne pumpe det offentlige (som han havde planlagt efter) for flere penge, lavede han nu sine egne regler og ikke det der var aftalt. Nu havde han fuldstændig råderet over boet, da det var udlagt som bodeling! …..Det er nu advarslen kommer.

 

Da de var ved at tømme boet (efter 1 hel uge for ca. 90 m2) var der et par brødre der ikke var helt enige, men her lod han det bare løbe hen over hovedet. Fotoalbummer, et sølvbæger med indskrift fra den afdøde med et barnebarns navn (den første fødte pige), som var gået i arv på denne måde og som hendes mormor har fortalt alle om tilbageholdt han. Dette samme gjaldt et digitalt kamera, ure, personlige breve til afdødes familiemedlemmer osv.

Som sagt blev der fundet lidt penge i lejligheden og der skulle nok også komme lidt retur fra andre ting. Lejligheden var lejet og her var der intet indskud at hente, da loven er sådan ved bodeling, men så kan udlejer heller ikke kræve noget af den afdødes familie.

 

Nu fandt han ud af, at der måske ikke var penge nok til at udrede alle omkostningerne omkring dødsfaldet eller var der?

Så nu skulle alle betale for deres andel for blomsterne til begravelsen, da han nu sagde, at det kun var tekniske, at det var taget ud af boet (altså måske få et overskud ud af det, ved at få flere penge fra det offentlige). J.B. glemte lige at fortælle søsteren, at han havde opsøgte en tredje bror sammen med en anden bror for at lave en særlig aftale omkring boet uden sin søster. Dette var få dage efter sin mors bortgang. Dette ville den tredje bror ikke være med til. Skulle man tale deling så skulle alle være med.

 

Nu blev lejren delt i to under tømning af boet. Den ældste og yngste bror gjorde det sidste, uden at de andre var med til det. Den tredje bror og søsteren sagde at man godt kunne betale blomsterne, men ville nu se et regnskab over de udgifter der var til nu, samt få det sidste delt, så ville pengene falde med det samme.

 

Nu er der gået over 8 år og sagen er ikke afsluttet endnu.

Den tredje bror og søsteren har ikke fået et regnskab at se (fra J.B).

Dette er lige fra begravelsen, kvittering fra blomsterne, opgørelsen over lejemålet, evt. udgifter eller evt. tilbagebetalinger.

Dette påstår J.B. som har stukket hovedet i busken, at han ikke har lavet, da han først skal have pengene, så vil han se, hvornår han får tid til at lave et regnskab og han ved ikke om der er over-, eller underskud. Herefter vil han uddele de sidste ting i boet. Dette sagde han i 2007.

Den yngste bror går bare i skyggen af sin storebror og holder lav profil, da han hermed muligvis kan få en andel i det der ikke er delt ud.

 

Er det urimeligt, at der forelægger et regnskab under de omstændigheder og tingene skal være delt før der betales til den ældste bror.

 

Tilliden er helt væk. Nu er han begyndt at sætte renter på blomsterpengene og rykkergebyr, selv om de to søskende flere gange har bedt om et møde for at få talt og delt det sidste.

 

Det sidste der er foreslået er. Han tager regnskabet og alle tingene med til et møde og de får delt det sidste og han får pengene. Men her er det strudse effekten igen spiller ind. Intet hørt - hovedet i busken.

 

Se linket på http://www.jerrig.dk/

 

 

Intet lader han høre fra sig, andet end at chikaner andre mennesker, som intet har med sagen at gøre.

Selv om de to søskende mødte op ude ved ham med brød til kaffen, for at få ham i tale. Men nej - han råbte og skreg bare op så alle naboer kunne høre det. Dette er heldigvis på bånd, hvor han bliver bedt om et møde og ovenstående medbragt. Det var her han fortalte, at det bare var rent teknisk at blomsterne blev taget ud af boet.

 

Rent juridisk kan han gøre, hvad han vil uden at de øvrige kan gøre noget.

Men så står han også med alle udgifterne / indtægterne fra boet.

 

Det er så her man tænker…… Har han fundet noget andre ikke må se, eller hvad?

 

Så i stedet for at samle familien efter forældrene var væk, har han formået at splitte familien.

Efterfølgende har de to søskende fået en forståelse for, hvorfor de ikke så hinanden i flere år.

J.B har hele tiden sat de to op mod hinanden, ved at sige ting der ikke harmonerede ved hjælp af splitting.

 

Derfor pas på ved bodeling – få flere med i det og skriv ikke under på, hvad som helt i en sårbar situation.

Er der ikke et ordsprog der siger ”Skindet bedrager”

 

Ikke nok med det!!

 

Han optog hemmeligt, alt det der blev talt om på hans mobiltelefon (under samtalerne under de første møder).

 

Han har nok også optaget andet, hvor den anden bror var alene med ham.

Hvor han måske har en klemme på ham.

 

Hvor vi ved det fra.

 

JO - han sendte en DVD med lydoptagelser, der var klippet sammen til et falsk udsagn.

 

Ja - det var ikke klogt gjort!

Igen en forfalskning.

 

Betalt for 2015